Conducerea

Director IMSP Spitalul raional Ialoveni

ȘARGU Dinu – Vechime în muncă pe specialitate 28 de ani. Desemnat în funcție de director după susținerea probei de concurs, în temeiul Procesului-verbal al ședinței Comisiei de concurs al MSMPS, pentru ocuparea funcției de director al IMSP SR Ialoveni nr. 2 din 13.08.2020 și a Deciziei Consiliului Raional Ialoveni nr. 04-18 din 26.08.2020, în baza unui contract de management încheiat cu Consiliul Raional Ialoveni pe un termen de 5 ani. A absolvit medicina curativă, deține categoria superioară în management sanitar din anul 2013

Vicedirectorul-medical al IMSP Spitalului raional Ialoveni

CONEA-BĂDICEANU Elena – vicedirector-medical al IMSP Spitalului raional Ialoveni, a absolvit facultatea de medicină generală al ”USMF N. Testemițanu” și pregătire postuniversitară prin rezidențiat în specialitatea medicină de familie, are 20 ani vechime în muncă.

În cadrul IMSP SR Ialoveni a activat în funcțe de medic statistician, ulterior a fost numită în funcție de șef al secției informatică și statistică medicală. Din anul 2015 în baza ordinului directorului deține funcția de vicedirector medical al IMSP SR Ialoveni.