Istoria

INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ ”SPITALUL RAIONAL IALOVENI” REPUBLICA MOLDOVA

Instituţia Medico-Sanitară publică Spitalul Raional Ialoveni cu sediul în or. Ialoveni str. Alexandru cel Bun 7, în trecut Spitalul Raional central Cutuzov, ulterior Spitalul Raional central Ialoveni și Spitalul Raional Ialoveni conform multiplelor reforme și delimitări juridice.

Prin Hotărîrea Sovetului Suprem a RSSM din 19.05.1989 nr. 2345-XI, raionul Cutuzov a fost reorganizat în raionul Ialoveni.

Din 01.01.2004  Spitalul raional Ialoveni a fost reorganizat în Instituţia Medico Sanitară Publică „Spitalul raional Ialoveni”.

Activitatea instituției este asigurată de următoarele organe de administrare şi de control:

 1. Fondatorul-Consiliul Raional Ialoveni. (Fondatorul este autoritatea supremă de administrare al IMSP).
 2. Ministerul Sănătăţii Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova (asigură respectarea politicilor de sănătate a Statului).
 3. Directorul (administrator de resurse).

Structura IMSP Spitalul raional Ialoveni :

ВAsistenţa medicală spitalicească:

 • ecţia internare
 • Secţia terapie acută
 • Secţia îngrijiri cronice
 • Secţia pediatrie
 • Secţia obstetrico-genicologică
 • Secţia laboratorul  clinic-diagnostic
 • Farmacia spitaliciască
 • Secţia informatică şi statistică medicală
 • Administraţia –serviciile centralizate:

– contabilitatea;

– serviciu economic;

– serviciu juridic;

– serviciu resurse umane;

– serviciu tehnic și gospodărie.

Asistenţa medicală specializată de ambulator:

 • Secţia consultativă
 • Secţia recuperare medicală și medicină fizică
 • Secția ftiziopneumologie
 • Secţia imagistică
 • Centrul Comunitar pentru susținerea tratamentului  bolnavilor de tuberculoză
 • Cabinetul control prifilactic la autogestiune

În temeiul Deciziei Consiliului Raional Ialoveni nr. 07-16 din 12.12.2013 și a ordinului Ministerului Sănătății al RM nr. 244 din 13.03.2013, din 02 ianuarie 2014 –  secția stomatologie de la asistența medicală specializată de ambulator s-ae transferat din cadrul IMSP SR Ialoveni la autogestiune totală prin fondarea Întreprinderii Municipale Centrul stomatologic raional Ialoveni, cu activitate desinestătătoare.

Astăzi spitalul are o capacitate de 110 paturi spitalicești și circa 1000 de vizite în asistența medicală specializată de ambulator.