LISTA FUNCȚIILOR VACANTE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru data de — 10.02/2022 ora 10:00.

IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI
Cu sediul or. Ialoveni str. Alexandru cel Bun 7, anunță concurs pentru suplinirea posturilor vacante după cum urmează:
șef al secției informatică și statistică medicală, medic statistician – 1,0 funcție;
șef al secției consultativă – 1,0 funcție;
șef al secției internare – 1,0 funcție;
medic laborant, secția laboratorul clinic diagnostic – 1,0 funcție;
medic anesteziolog-reanimatolog secția obstetrico-ginecologică – 2,0 funcții;
medic oftalmolog, secția consultativă – 1,0 funcție;
medic urolog, secția consultativă – 1,0 funcție;
medic imagist sonografist, secția imagistică – 1,0 funcție;
statistician medical cu studii medii, secția informatică și statistică medicală – 1,0 funcție;
laborant farmacist cu studii medii secția farmacia spitalicească — 1,0 funcție;
moașă, secția obstetrică și ginecologie -1,0 funcție;
asistent medical secția consultativă – 2,0 funcții;
asistent medical secția terapie acută (pentru durată determinată) – 1,0 funcție
asistent medical secția îngrijiri cronice – 1,0 funcție.

CERINȚELE POSTULUI MEDICI:
studii superioare medicale;
studii postuniversitare în domeniul solicitat;
perfecționare și categorie de calificare (la postul solicitat);
experiența în domeniu constituie un avantaj;
cetățean al RM;
cunoașterea limbii de stat;
cunoașterea cadrului legislativ în domeniul ocrotirii sănătății;
apt de muncă.
PERSONAL MEDICAL MEDIU:
studii medii de specialitate;
perfecționare și categorie de calificare;
cunoașterea limbii de stat;
abilități de acordare a îngrijirilor medicale nursing;
competențe în administrarea tratamentului prescris (i/m și i/v)
experiența în domeniu constituie un avantaj;
cunoștințe privind modul de utilizare a medicamentelor și potențialele lor riscuri sau efecte adverse.
La înscrierea pentru concurs solicitanții vor depune personal la sediul instituției serviciului resurse umane bloc D et II birou contabilitatea – dosarul de concurs cu actele obligatorii:
cererea de participare la concurs cu menționarea postului solicitat;
curriculum vitae (CV);
cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere d/e lipsa antecedentelor penale;
copie buletin de identitate;
copie carnet de muncă;
copii a actelor de studii superioare, licență, masterat, secundariat clinic ș.a.;
copii a certificatelor de perfecționare și de calificare profesională;
copie a certificatului de căsătorie în caz de preschimbare a numelui;
referință de la locul anterior de muncă;
formularul medical pentru angajare în serviciu nr. 086-2/e, de la medicul de familie;
1 poză pentru acte 3×4 color.
Concomitent cu dosarul de concurs se prezintă și actele în original pentru a confirma veridicitatea lor.
Dosarele se prezintă în zilele de luni-vineri până la data de 10.02/22 ora 930,, între orele 800-1630 (pauza de prînz 1200-1230).
Persoana de contact șef serviciu resurse umane – LATESCO Elvira, telefon 0/268/2-11-86, e-mail: latesco@inbox.ru.

Прокрутить вверх