ANUNȚ

Cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Ialoveni

IMSP Spitalul Raional Ialoveni, cu sediul or. Ialoveni str. Alexandru cel Bun 7, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a următoarelor funcții vacante:

Asistent medical – 1 persoană

Cerințele postului:

cetățean al Republicii Moldova
studii medii speciale
cunoașterea limbii române
reputație ireproșabilă, lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
apt de muncă, fizic și psihic.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

cererea pentru participare la concurs scrisă în formă liberă;
copia actului de identitate;
copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
copia certificatului de calificare
copia carnetului de muncă;
cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
certificatul medical forma 086-e;
curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor, sau, pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs este de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP SR Ialoveni, în zilele de luni până vineri, de la ora 830 până la ora 1600.

Persoana de contact: Latesco Elvira, serviciul resurse umane, tel. 0268/2-11-86, email: latesco@inbox.ru.

Прокрутить вверх