LLISTA FUNCȚIILOR VACANTE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru data de 01.12/2021.

IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI

Cu sediul or. Ialoveni str. Alexandru cel Bun 7, anunță concurs pentru suplinirea posturilor vacante după cum urmează:
medic anesteziolog-reanimatolog secția obstetrico-ginecologică – 1,0 funcții;
asistent medical secția consultativă — 1,0 funcție;
tehnician-radiolog – medicină generală, secția imagistică – 1,0 funcție.
CERINȚELE POSTULUI MEDICI:
studii superioare medicale;
studii postuniversitare în domeniul solicitat;
perfecționare și categorie de calificare (la postul solicitat);
experiența în domeniu constituie un avantaj;
cetățean al RM;
cunoașterea limbii de stat;
cunoașterea cadrului legislativ în domeniul ocrotirii sănătății;
apt de muncă.
PERSONAL MEDICAL MEDIU:
studii medii de specialitate;
perfecționare și categorie de calificare;
cunoașterea limbii de stat;
abilități de acordare a îngrijirilor medicale nursing;
competențe în administrarea tratamentului prescris (i/m și i/v)
experiența în domeniu constituie un avantaj;
cunoștințe privind modul de utilizare a medicamentelor și potențialele lor riscuri sau efecte adverse.
La înscrierea pentru concurs solicitanții vor depune personal la sediul instituției serviciului resurse umane bloc D et II birou contabilitatea – dosarul de concurs cu actele obligatorii:
cererea de participare la concurs cu menționarea postului solicitat;
curriculum vitae;
cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere d/e lipsa antecedentelor penale;
copie buletin de identitate;
copie carnet de muncă;
copii a actelor de studii superioare, licență, masterat, secundariat clinic ș.a.;
copii a certificatelor de perfecționare și de calificare profesională;
copie a certificatului de căsătorie în caz de preschimbare a numelui;
referință de la locul anterior de muncă;
formularul medical pentru angajare în serviciu nr. 086-2/e, de la medicul de familie;
1 poză pentru acte 3×4 color.
Concomitent cu dosarul de concurs se prezintă și actele în original pentru a confirma veridicitatea lor.
Dosarele se prezintă în zilele de luni-vineri până la data de 01.12/21 ora 930,, între orele 800-1630 (pauza de prînz 1200-1230).
Persoana de contact șef serviciu resurse umane – LATESCO Elvira, telefon 0/268/2-11-86, e-mail: latesco@inbox.ru.

Прокрутить вверх