×
Meniu

ANUNȚ!!!

ÎN URMA EXAMINĂRII DOSARELOR PREZENTATE DE CĂTRE CANDIDAȚI PENTRU  OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE ANUNȚATE AU FOST ADMIȘI LA CONCURS PRETENDENȚII:

Nr. Nume, prenume candidat Funcția solicitată Rezultatul preselecției la concurs
1 Chiriac Tatiana medic infecționist admis
2 Robu Veaceslav șef secție internare admis
3 Timotin Corina medic imagist admis
4 Bogos Mariana asistent-medical admis

Data susținerii interviului 18.09/2020 începând cu ora 1000, în urma căruia comisia de concurs a promovat și ulterior s-a decis angajarea candidaților:

(extras din proces-verbal nr. 3 din 18.09/20):

Nr. Nume, prenume candidat Funcția solicitată Nota finală evaluare candidat Rezultatul preselecției la concurs
1 Chiriac Tatiana medic infecționist 63 admis
2 Robu Veaceslav șef secție internare 65 admis
3 Timotin Corina medic imagist 68 admis
4 Bogos Mariana asistent-medical 55 admis

Candidații nemulțumiți de rezultatele concursului pot depune contestație până la data de 24.09/20 ORA 1000 ET.II bloc D

ADMINISTRAȚIA SPITALULUI RAIONAL IALOVENI.

LATESCO ELVIRA – SRU, e-mail: latesco@inbox.ru, tel. 0/268/2-11-86