×
Meniu

LISTA FUNCȚIILOR VACANTE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru data de 18.09/2020. IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI

 Cu sediul or. Ialoveni str. Alexandru cel Bun 7, anunță concurs pentru suplinirea posturilor vacante după cum urmează:

 • șef al secției internare funcție temporar vacantă/medicină generală/medic internist – 1,0 funcție;
 • șef secției informatică și statistică medicală, medic statistician – 1,0 funcție;
 • medic anesteziolog-reanimatolog secția obstetrico-ginecologică – 2,0 funcții;
 • medic obstetrician-ginecolog secția obstetrico-ginecologică – 2,0 funcții;
 • medic internist de gardă, secția internare – 1,0 funcție;
 • medic internist, secția terapie acută – 1,0 funcție;
 • medic cardiolog, secția consultativă – 0,5 funcție;
 • medic imagist/radiolog, secția imagistică temporar vacanta – 1,0 funcție;
 • medic neurolog maturi, secția consultativă (1,0 funcție pentru durată determinată) – 2,0 funcții;
 • medic infecționist secția consultativă – 1,0 funcție;
 • medic epidemiolog, secția consultativă – 0,5 funcție;
 • medic otorinolaringolog, secția consultativă – 1,0 funcție;
 • medic pediatru secția pediatrie – 1,0 funcție;
 • asistent medical al medicului anesteziolog-reanimatolog secția obstetrico-ginecologică – 2,0 funcții;
 • asistenta superioară, secția îngrijiri cronice – 1,0 funcție;
 • asistent medical – medicină generală, secția consultativă – 1,0 funcție;
 • felceri-laboranți – diagnostic de laborator, secția laboratorul clinic diagnostic – 1,0 funcții;
 • tehnician-radiolog – medicină generală, secția imagistică – 2,0 funcție.

CERINȚELE POSTULUI MEDICI:

 • studii superioare în medicină;
 • studii postuniversitare în domeniul solicitat;
 • perfecționare și categorie de calificare;
 • experiența în domeniu constituie un avantaj;
 • cetățean al RM;
 • cunoașterea limbii de stat;
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniul ocrotirii sănătății;
 • apt de muncă.

PERSONAL MEDICAL MEDIU:

 • studii medii de specialitate;
 • perfecționare și categorie de calificare;
 • cunoașterea limbii de stat;
 • abilități de acordare a îngrijirilor medicale nursing;
 • competențe în administrarea tratamentului prescris (i/m și i/v)
 • experiența în domeniu constituie un avantaj;
 • cunoștințe privind modul de utilizare a medicamentelor și potențialele lor riscuri sau efecte efecte adverse.

La înscrierea pentru concurs solicitanții vor depune personal la sediul instituției serviciului resurse umane bloc D et II birou contabilitatea – dosarul de concurs cu actele obligatorii:

 • cererea de participare la concurs cu menționarea postului solicitat;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere d/e lipsa antecedentelor penale;
 • copie buletin de identitate;
 • copie carnet de muncă;
 • copii a actelor de studii;
 • copii a certificatelor de perfecționare și de calificare;
 • copie a certificatului de căsătorie în caz de preschimbare a numelui;
 • referință de la locul anterior de muncă;
 • formularul medical pentru angajare în serviciu nr. 086-2/e, de la medicul de familie;
 • 2 poze acte 3×4;

Concomitent cu dosarul de concurs se prezintă și actele în original pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarele se prezintă în zilele de luni-vineri până la data de 18.09/20  ora  930,, între orele 800-1700 (pauza de prînz 1200-1300).

Persoana de contact șef  serviciu resurse umane – LATESCO Elvira, telefon 0/268/2-11-86, e-mail: latesco@inbox.ru.