×
Meniu

LISTA FUNCȚIILOR VACANTE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS

 pentru data de 11.05/2020.MSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI

 Cu sediul or. Ialoveni str. Alexandru cel Bun 7, anunță posturile vacante pentru care pot fi depuse cereri de angajare cum urmează:

 • șef al secției informatică și statistică medicală, medic statistician – 1,0 funcție;
 • medic anesteziolog-reanimatolog secția obstetrico-ginecologică – 2,0 funcții;
 • medic internist de gardă, secția internare – 1,0 funcție;
 • medic imagist sonografist, secția imagistică – 1,0 funcție;
 • medic imagist-radiolog, secția imagistică – 1,0 funcție;
 • medic internist, secția îngrijiri cronice – 1,0 funcție;
 • medic neurolog maturi, secția consultativă (1,0 funcție pentru durată determinată) – 2,0 funcții;
 • medic cardiolog, secția consultativă (1,0 funcție pentru durată determinată) – 1,0 funcție;
 • medic otorinolaringolog maturi, secția consultativă – 1,0 funcții;
 • medic epidemiolog, secția consultativă – 0,5 funcții;
 • asistent medical al medicului anesteziolog-reanimatolog secția obstetrico-ginecologică – 2,0 funcții;
 • tehnician-radiolog – medicină generală, secția imagistică – 1,0 funcție.

CERINȚELE POSTULUI MEDICI:

 • studii superioare în medicină;
 • studii postuniversitare în domeniul solicitat;
 • perfecționare și categorie de calificare;
 • experiența în domeniu constituie un avantaj;
 • cetățean al RM;
 • cunoașterea limbii de stat;
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniul ocrotirii sănătății;
 • apt de muncă.

PERSONAL MEDICAL MEDIU:

 • studii medii de specialitate;
 • perfecționare și categorie de calificare;
 • cunoașterea limbii de stat;
 • abilități de acordare a îngrijirilor medicale nursing;
 • competențe în administrarea tratamentului prescris (i/m și i/v)
 • experiența în domeniu constituie un avantaj;
 • cunoștințe privind modul de utilizare a medicamentelor și potențialele lor riscuri sau efecte efecte adverse.

Pentru depunerea cererilor de angajare solicitanții vor veni personal la sediul instituției, serviciului resurse umane, bloc D et II birou contabilitatea – dosarul de concurs cu actele obligatorii:

 • cererea de participare la concurs cu menționarea postului solicitat;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere d/e lipsa antecedentelor penale;
 • copie buletin de identitate;
 • copie carnet de muncă;
 • copii a actelor de studii;
 • copii a certificatelor de perfecționare și de calificare;
 • copie a certificatului de căsătorie în caz de preschimbare a numelui;
 • referință de la locul anterior de muncă;
 • formularul medical pentru angajare în serviciu nr. 086-2/e, de la medicul de familie;
 • 2 poze acte 3×4;

Concomitent cu dosarul personal pentru angajare se prezintă și actele în original pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarele se prezintă în zilele de luni-vineri, între orele 800-1700 (pauza de prînz 1200-1300). Termenul limită – 02.03/20 ora  930

Persoana de contact șef  serviciu resurse umane – LATESCO Elvira, telefon 0/268/2-11-86, e-mail: latesco@inbox.ru.