×
Meniu

ANUNȚ!!!

ÎN URMA EXAMINĂRII DOSARELOR PREZENTATE DE CĂTRE CANDIDAȚIPENTRU  OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE ANUNȚATE AU FOST ADMIȘI LA CONCURS PRETENDENȚII:

Nr. Nume, prenume candidat Funcția solicitată Rezultatul preselecției la concurs
1 Bordian Tatiana Medic obstetrician-ginecolog admis

Data susținerii interviului 29.11/2019 ora 1000, în urma căruia comisia de concurs a decis (extras din proces-verbal nr. 3 din 29.11/19):

Nr. Nume, prenume candidat Funcția solicitată Nota finală evaluare candidat Rezultatul preselecției la concurs
1 Bordian Tatiana Medic obstetrician-ginecolog 245 admis

Candidații nemulțumiți de rezultatele concursului pot depune contestație până la data de 04.12/19 ORA 1000 ET.II bloc D

Candidatul promovat prin proba de concurs din 08.11.19 Andreev Vladislav – respinsă angajarea prin motive de neprezentare până la data limită.

ADMINISTRAȚIA SPITALULUI RAIONAL IALOVENI.

LATESCO ELVIRA – SRU, e-mail: latesco@inbox.ru, tel. 0/268/2-11-86