×
Meniu

ANUNȚ!!!

ÎN URMA EXAMINĂRII DOSARELOR PREZENTATE DE CĂTRE CANDIDAȚIPENTRU  OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE ANUNȚATE AU FOST ADMIȘI LA CONCURS PRETENDENȚII:

Nr. Nume, prenume candidat Funcția solicitată Rezultatul preselecției la concurs
1 Andreev Vladislav Medic anesteziolog reanimatolog admis
2 Fedco Iosif Medic internist de gardă admis

Data susținerii interviului 08.11/2019 ora 1000, în urma căruia comisia de concurs a decis (extras din proces-verbal nr. 1 din 08.11/19):

Nr. Nume, prenume candidat Funcția solicitată Nota finală evaluare candidat Rezultatul preselecției la concurs
1 Andreev Vladislav Medic anesteziolog reanimatolog 54 admis
2 Fedco Iosif Medic internist de gardă 43 admis

Candidații nemulțumiți de rezultatele concursului pot depune contestație până la data de 11.11/19 ORA 1000 ET.II bloc D

ADMINISTRAȚIA SPITALULUI RAIONAL IALOVENI.

LATESCO ELVIRA – SRU, e-mail: latesco@inbox.ru, tel. 0/268/2-11-86