×
Meniu

ANUNȚ!!! PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE.

IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI

Cu sediul or. Ialoveni str. Alexandru cel Bun 7, anunță concurs pentru suplinirea posturilor vacante după cum urmează:

 • șef al secției informatică și statistică medicală, medic statistician – 1,0 funcție;
 • medic anesteziolog-reanimatolog secția obstetrico-ginecologică – 3,0 funcții;
 • medic internist de gardă, secția internare – 1,0 funcție;
 • medic cardiolog, secția consultativă – 2,0 funcții;
 • medic endocrinolog, secția consultativă – 1,0 funcție;
 • asistent medical al medicului anesteziolog-reanimatolog secția obstetrico-ginecologică – 3,0 funcții;
 • asistenta superioară, secția îngrijiri cronice – 1,0 funcție;
 • asistent medical – medicină generală, secția îngrijiri cronice – 3,0 funcții;
 • asistent medical – medicină generală, secția terapie acuta – 3,0 funcții; (pentru durată determinată)
 • felceri-laboranți – diagnostic de laborator, secția laboratorul clinic diagnostic – 3,0 funcții.

CERINȚELE POSTULUI MEDICI:

 • studii superioare în medicină;
 • studii postuniversitare în domeniul solicitat;
 • perfecționare și categorie de calificare;
 • experiența în domeniu constituie un avantaj;
 • cetățean al RM;
 • cunoașterea limbii de stat;
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniul ocrotirii sănătății;
 • apt de muncă.

 

 

PERSONAL MEDICAL MEDIU:

 • studii medii de specialitate;
 • perfecționare și categorie de calificare;
 • cunoașterea limbii de stat;
 • abilități de acordare a îngrijirilor medicale nursing;
 • competențe în administrarea tratamentului prescris (i/m și i/v)
 • experiența în domeniu constituie un avantaj;
 • cunoștințe privind modul de utilizare a medicamentelor și potențialele lor riscuri sau efecte efecte adverse.

La înscrierea pentru concurs solicitanții vor depune personal la sediul instituției serviciului resurse umane bloc B et II birou contabilitatea – dosarul de concurs cu actele obligatorii:

 • cererea de participare la concurs cu menționarea postului solicitat;
 • curriculum vitae;
 • copie buletin de identitate;
 • copie carnet de muncă;
 • copii a actelor de studii;
 • copii a certificatelor de perfecționare și de calificare;
 • copie a certificatului de căsătorie în caz de preschimbare a numelui;
 • referință de la locul anterior de muncă;
 • formularul medical pentru angajare în serviciu nr. 086-2/e;
 • 2 poze 3×4;

Concomitent cu dosarul de concurs se prezintă și actele în original pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosare se prezintă în zilele de luni-vineri între orele 800-1700 (pauza de prînz 1200-1300) Persoana de contact șef  serviciu resurse umane – LATESCO Elvira, telefon 0/268/2-11-86, e-mail: latesco@inbox.ru.