×
Meniu

ANUNȚ!!!, PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE. IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI

IMSP SR IALOVENI ANUNȚĂ CONCURS  PENTRU OCUPARE A FUNCȚIILOR VACANTE CE VA AVEA LOC LA DATA DE 24.04.2019,

CONCURSUL RESPECTIV VA FI PETRECUT LA DATA DE 24.04/19 ORA 1000 ET.II ADMINISTRAȚIA SPITALULUI RAIONAL IALOVENI.

OR. IALOVENI STR. ALEXANDRU CEL BUN 7

LISTA FUNCȚIILOR ȘI ACTELE SOLICITATE ÎN DOSARUL DE CONCURS LE GASIȚI ATAȘATE PE PAGINA web: srialoveni.md

Telefon persoana de contact: 0/268/2-11-86

ADMINISTRAȚIA IMSP SR IALOVENI.

 Cu sediul or. Ialoveni str. Alexandru cel Bun 7, anunță concurs pentru suplinirea posturilor vacante după cum urmează:

 • șef al secției informatică și statistică medicală, medic statistician – 1,0 funcție;
 • medic anesteziolog-reanimatolog secția obstetrico-ginecologică – 3,0 funcții;
 • medic internist de gardă, secția internare – 1,0 funcție;
 • medic cardiolog, secția consultativă – 2,0 funcții;
 • medic endocrinolog, secția consultativă – 1,0 funcție;
 • asistent medical al medicului anesteziolog-reanimatolog secția obstetrico-ginecologică – 3,0 funcții;
 • asistenta superioară, secția îngrijiri cronice – 1,0 funcție;
 • asistent medical – medicină generală, secția îngrijiri cronice – 3,0 funcții;
 • asistent medical – medicină generală, secția terapie acuta – 3,0 funcții; (pentru durată determinată)
 • felceri-laboranți – diagnostic de laborator, secția laboratorul clinic diagnostic – 3,0 funcții.

CERINȚELE POSTULUI MEDICI:

 • studii superioare în medicină;
 • studii postuniversitare în domeniul solicitat;
 • perfecționare și categorie de calificare;
 • experiența în domeniu constituie un avantaj;
 • cetățean al RM;
 • cunoașterea limbii de stat;
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniul ocrotirii sănătății;
 • apt de muncă

PERSONAL MEDICAL MEDIU:

 • studii medii de specialitate;
 • perfecționare și categorie de calificare;
 • cunoașterea limbii de stat;
 • abilități de acordare a îngrijirilor medicale nursing;
 • competențe în administrarea tratamentului prescris (i/m și i/v)
 • experiența în domeniu constituie un avantaj;
 • cunoștințe privind modul de utilizare a medicamentelor și potențialele lor riscuri sau efecte efecte adverse.

 La înscrierea pentru concurs solicitanții vor depune personal la sediul instituției serviciului resurse umane bloc B et II birou contabilitatea – dosarul de concurs cu actele obligatorii:

 • cererea de participare la concurs cu menționarea postului solicitat;
 • curriculum vitae;
 • copie buletin de identitate;
 • copie carnet de muncă;
 • copii a actelor de studii;
 • copii a certificatelor de perfecționare și de calificare;
 • copie a certificatului de căsătorie în caz de preschimbare a numelui;
 • referință de la locul anterior de muncă;
 • formularul medical pentru angajare în serviciu nr. 086-2/e;
 • 2 poze 3×4;

Concomitent cu dosarul de concurs se prezintă și actele în original pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosare se prezintă în zilele de luni-vineri între orele 800-1700 (pauza de prînz 1200-1300) Persoana de contact șef  serviciu resurse umane – LATESCO Elvira, telefon 0/268/2-11-86, e-mail: latesco@inbox.ru.